Проекти

Інвестиції в нерухомість – що це таке?

Інвестування – це один з елементів збагачення. Не випадково люди відкладають свої гроші і вкладають їх куди-небудь. При цьому відкладені гроші утворюють нові гроші.

Інвестування в нерухомість – це один з таких інструментів. Але цим треба займатися грамотно, а не лише аби прикупити яку-небудь квартиру чи купити копію годинника.

1. Інвестуйте в площу – це означає, що потрібно купувати простору квартиру, щоб у кожного був свій особистий простір.

2. Житло ніколи раніше не будувалося просто так. Навіть зараз дикі племена, в глухих селах використовують якийсь певний принцип. Не просто так будинки будуються. А міські будинки, якщо запитати, чому вони розташовані саме так, ніхто не скаже. Тому що вулиці так розкреслені, тому, що архітектор так намалював. Якщо раніше в давнину людини запитати: «Чому саме так варто твоє житло?» Він скаже: «Мій будинок стоїть так, щоб відповідати сторонам світу».

3. Також важливо вибрати місце, де ви збираєтеся купувати квартиру або будинок.

Що таке договір управління майном?

За договором управління майном одна сторона (установник управління) передає іншій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або особи, зазначеної ним (вигодонабувача).

Предметом договору управління майном можуть бути підприємства як майнові комплекси, окремі об'єкти, що належать до нерухомого майна, цінні папери, виключні права та інше майно. В управління також може бути передане майно, що є предметом договору застави. Не можуть бути самостійним об'єктом довірчого управління гроші. Майно, передане в управління, має бути відокремлене як від іншого майна установника управління, так і від майна, яке належить управителеві. Для розрахунків за діяльністю, пов'язаною з управлінням, управителеві відкривається окремий банківський рахунок.

Управитель, вчиняючи фактичні та юридичні дії, пов'язані зі здійсненням ним управління майном, зобов'язаний інформувати своїх контрагентів про те, що він хоч і виступає у відносинах з ним від свого імені, проте є не власником майна, а лише управителем. При вчиненні правочинів та інших дій, що потребують письмового оформлення, у документах в обов'язковому порядку має бути зазначено, що вони вчинені управителем майна. Права, набуті управителем у результаті вчинення дій щодо управління майном, включаються до складу майна, переданого в управління, а обов'язки, що виникли в результаті таких дій, виконуються за рахунок цього майна.

Управителем може бути як фізична, так і юридична особа, що є суб'єктом підприємницької діяльності.

До договору управління майном обов'язково включають такі умови:

• про перелік майна, що передається в управління;

• вказівку про вигоди набувача;

• строки надання звітів управителем майна установнику управління;

• розмір і форму винагороди управителя;

• строк договору.

До договору можуть бути включені також інші умови. Договір управління майном припиняється у разі:

• загибелі майна, переданого в управління;

• припинення договору за заявою однієї зі сторін у зв'язку із закінченням його строку;

• смерті фізичної особи — вигодонабувача або ліквідації юридичної особи — вигодонабувача;

• відмови вигодонабувача від одержання вигоди за договором;

• визнання управителя недієздатним, безвісно відсутнім, обмеження його цивільної дієздатності або смерті;

• відмови управителя або установника управління від договору управління майном у зв'язку з неможливістю управителя здійснювати управління майном;

• визнання фізичної особи — установника управління — банкрутом.

У разі відмови однієї сторони від договору управління майном вона повинна повідомити другу сторону про це за три місяці до припинення договору, якщо самим договором не встановлено інший строк.

 

Агентство «Ambassador» - засноване у 2007 році, та є найпродуктивнішим у Львівському регіоні агентством нерухомості. У трьох філіях АН «Ambassador», які діють в різних регіонах України, працюють понад 30 співробітників, що надають клієнтам повний спектр професійних ріелторських послуг. Будучи універсальним оператором на ринку нерухомості, агентство нерухомості «Ambassador» володіє найбільш великою базою даних об'єктів нерухомості у Львівській, Волинській, Рівненській областях і передмісті як Червоноград. Практично необмежений вибір варіантів дозволяє нам запропонувати кожному нашому клієнтові оптимальне для нього рішення щодо купівлі, продажу або оренди житла або комерційної нерухомості. Ambassador - агентство нерухомості © 2020